Amaç ve Kapsam

   Değerli Bilim İnsanları,

     Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, 02 Eylül 2021 tarihinde Mersin’de düzenlenecektir. Devam eden pandemi sebebiyle sempozyum sunumları, video konferans veya online olarak gerçekleştirilecektir.

     Son yıllarda dünya nüfusunun hızla artması, küresel iklim değişiklikleriyle kaynakların azalması, teknolojik gelişmeler ve şu an içinde bulunduğumuz, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile birlikte; “gıda arz güvenliği, gastronomi ve sağlıklı beslenme” konularının önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu’nun öncelikli amacı; ortak odak noktaları “gıda” olan gastronomi, beslenme ve gıda bilimlerindeki konuların multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi, farklı alanlardaki araştırmacıların ve sektör temsilcilerinin akademik bir platformda bir araya gelerek aynı dili konuşabilme ve birbirini tanıyabilme açısından temel adımların atılması hedeflenmektedir. Bu sayede insan yaşamının devamı için öncelikli unsur olan “gıda” konusunda bilgi ve uygulamaların paylaşımı, ulusal ve uluslararası sorunların irdelenerek yenilikçi çözüm önerilerinin oluşturulması, disiplinler arası çalışma ve iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

     Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu’nda gıda, gastronomi ve beslenme bilimlerinin tüm alanlarındaki bildirilere yer verilecektir. Sempozyum sunum dili Türkçe’dir. Sempozyumda sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem değerlendirmesini geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

     Akademik çalışmaların değerlendirildiği ve tartışıldığı Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve ilgilileri görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla
Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts