Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Ulusal Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,
Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu, Toros
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, 24 Ağustos 2021 tarihlerinde Mersin’de
düzenlenecektir. Devam eden pandemi sebebiyle sempozyum sunumları, video konferans
veya online olarak gerçekleştirilecektir.
Son yıllarda dünya nüfusunun hızla artması, küresel iklim değişiklikleriyle
kaynakların azalması, teknolojik gelişmeler ve şu an içinde bulunduğumuz, tüm dünyayı
etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile birlikte; “gıda arz güvenliği, gastronomi ve sağlıklı
beslenme” konularının önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda Ulusal Gastronomi,
Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu’nun öncelikli amacı; ortak odak
noktaları “gıda” olan gastronomi, beslenme ve gıda bilimlerindeki konuların multidisipliner
bir yaklaşımla değerlendirilmesi, farklı alanlardaki araştırmacıların ve sektör temsilcilerinin
akademik bir platformda bir araya gelerek aynı dili konuşabilme ve birbirini tanıyabilme
açısından temel adımların atılması hedeflenmektedir. Bu sayede insan yaşamının devamı için
öncelikli unsur olan “gıda” konusunda bilgi ve uygulamaların paylaşımı, ulusal ve uluslararası
sorunların irdelenerek yenilikçi çözüm önerilerinin oluşturulması, disiplinler arası çalışma ve
iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu’nda gıda,
gastronomi ve beslenme bilimlerinin tüm alanlarındaki bildirilere yer verilecektir.
Sempozyum sunum dili Türkçe’dir. Sempozyumda sunulacak olan tüm özet ve tam metin
bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem değerlendirmesini
geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.
Akademik çalışmaların değerlendirildiği ve tartışıldığı Ulusal Gastronomi, Beslenme,
Gıda Bilimi & Teknolojisi Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları,
sektör temsilcilerini ve ilgilileri görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla
Sempozyum Düzenleme Kurulu

Leave a Comment

Event Details
  • Start Date
    Eylül 2, 2021 12:00 pm